Kwaliteit – FLeiR Apotheken

Online Herhaalrecepten

De patiëntportalen van FLeiR staan online. Zo heeft u 24 uur per dag toegang tot uw medicatie gegevens en kunt u eenvoudig herhaalrecepten aanvragen wanneer het u uitkomt. Om gebruik te kunnen maken van patiëntportaal dient u zich eenmalig aan te melden. Met uw eigen account logt u veilig in en hoeft u niet elke keer opnieuw uw gegevens in te voeren.

Uw Zorg Online app

De online diensten van onze praktijk zijn ook via een app beschikbaar: de Uw Zorg online app. Download de app in de App Store (iOS) of Google Play (Android).

Kwaliteit

De FLeiR apotheken willen tot de beste apotheken van Nederland behoren. Met aantoonbare kwaliteit van farmaceutische zorg die je herkent en erkent. FLeiR streeft een hoog kwaliteitsniveau na. Daarom werken we voortdurend aan verbetering.

Kwaliteitszorgsysteem

Alle werkzaamheden in de apotheek zijn vastgelegd in een kwaliteitszorgsysteem. Het doel hiervan is dat de apotheekmedewerkers alle werkzaamheden op gestructureerde wijze uitvoeren, zodat de geleverde kwaliteit constant is. Jouw opmerkingen, wensen en klachten zijn waardevol om de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening te optimaliseren. Heel fijn als je deze kenbaar maakt via je eigen apotheek.

Kwaliteitscertificaat

Het ISO 9001:2008 of HKZ-certificaat wordt door een onafhankelijke instantie uitgereikt. Het kwaliteitszorgsysteem wordt daarvoor aan de hand van objectieve criteria getoetst. Het certificaat is een kwaliteitskeurmerk dat door patiëntenverenigingen, zorgverzekeraars, artsen, specialisten en apothekers wordt erkend.

Procesverbetering

Het behalen van een kwaliteitscertificaat is geen einddoel. Elke drie jaar moet de apotheek opnieuw examen doen voor behoud van het certificaat. Door verbeteringen vast te leggen in het kwaliteitszorgsysteem, wordt de kwaliteit gewaarborgd en worden de belangrijkste knelpunten in de apotheek in kaart gebracht om te verbeteren.

Wat te doen bij een klacht?

Ondanks ons streven naar kwaliteit kan het voorkomen dat klanten niet of minder tevreden zijn. Neem in dat geval bij voorkeur contact op met je apotheker om samen tot een oplossing te komen. Wij registreren alle klachten, fouten en opmerkingen en bekijken wat de oorzaak is van een fout en/of klacht. Daarna zoeken we een structurele oplossing om ervoor te zorgen dat de klacht niet meer voorkomt. Dit komt in ons kwaliteitszorgsysteem.
Mochten we er samen niet uitkomen, dan kun je gebruik maken van de klachtenregeling. FLeiR is aangesloten bij de KNMP-klachtenregeling. Deze onafhankelijke klachtenregeling voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Gezondheidszorg stelt. De regeling bestaat uit klachtenbemiddeling en een klachtencommissie. De contactgegevens zijn:

Klachtencommissie Openbare Apotheek
Postbus 1136
1400 BC
Bussum

Voor klachtenbemiddeling kun u ook terecht op apotheek.nl